Menu

Specializace v oblasti geomatiky a projektování pozemkových úprav

Katastr nemovitostí

 • Geometrické plány
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Příprava podkladů pro obnovu katastrálního operátu
 • Restituce
 • Revize a doplnění podrobného bodového pole

Pozemkové úpravy

 • Projektování pozemkových úprav
 • Vodohospodářské studie
 • Zeměměřické činnosti

Inženýrská geodézie

 • Majetková příprava staveb
 • Zakládání vytyčovacích sítí staveb
 • Vytyčení stavebních objektů
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zaměření pokládky inženýrských sítí s digitálním zpracováním dle předpisů správců

Účelové mapování a podklady pro projekty

 • Technické mapy měst a základní mapy závodů
 • Mapování pro technickoprovozní evidenci vodních toků
 • Účelové mapy pro projektování
 • Vyznačení průběhu inženýrských sítí do mapových podkladů

Ostatní služby

 • Zajištění podkladů ke smlouvám o převodu nemovitostí
 • Poradenská činnost v oboru
 • Výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • Výkon funkce soudního znalce v oboru

Kdo jsme

Naše společnost se specializuje na práce v oblasti geomatiky, projektování pozemkových úprav a krajinného inženýrství.  Na trhu působíme od roku 1992. Společnost je zakládajícím členem Asociace podnikatelů v geomatice (www.apgeo.cz) a členem Hospodářské komory České republiky.

Od počátku své existence se snažíme nabízet komplexní služby propojující pozemkové právo (znalecké posudky, smlouvy), katastr nemovitostí, mapování, inženýrskou geodézii, pozemkové úpravy a krajinné inženýrství. Během dlouholeté činnosti jsme získali četné zkušenosti a znalosti, které se snažíme nadále rozvíjet.

Naším cílem je poskytovat veškeré služby na vysoké úrovni a v krátkých dodacích lhůtách tak, aby náš zákazník byl vždy spokojen. O to se stará tým firemních specialistů – držitelů úředních oprávnění – pro ověřování výsledků zeměměřických činností, oprávnění k projektování pozemkových úprav, osvědčení k provádění prací v oboru inženýrské geologie, autorizací pro obory dopravní stavby, vodohospodářské stavby, územní systémy ekologické stability a dekretů soudních znalců pro obor geodézie a kartografie a obor ekonomika – ceny a odhady nemovitostí. Podrobné informace viz Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Hledáme nové posily do našeho týmu

 • na pozici geodeta
 • na pozici projektanta pozemkových úprav